Bouppteckning

Allt om bouppteckningar / GRATIS

OBS: Situationen 1.1.2018

I denna föreläsningsserie får du:

 

  1. Den första videon behandlar helt kort videoföreläsningarna på ett allmänt plan och
  2. lektion ett och två behandlar bouppteckningarna på djupet.
  3. I slutet finns tre exempel av olika slag på bouppteckningar
  4. Du får både arvs- och gåvoskatteskalorna och en tolkning av hur de läses

 

 

Jag hoppas du skall ha nytta av kursen och kursen skall hjälpa dig att undvika framtida svårigheter!

med bästa hälsningar,

 

Berndt Holmström
din nätjurist

 

Introduktion:

Introduktionsvideo (allmän gällde när kurserna kostade)

Lektion 1

youtube-länk

Lektion 2

youtube-länk-del2

Exempel

Här ser du en s.k. enkel bouppteckning efter en barnlös person (med syskon).

Det här exemplet är mera omfattande med ett äkta par och några barn.

Det tredje exemplet gäller en barnlös med omfattande släkt i form av avlägsnare släktingar (sekundära arvingar).

 

Bottnen till exemplen är från verkliga livet men både namn, orter, kontonummer mm är givetvis ändrade.

Skatteklasserna för arv och för gåva:

 

Tolkning av skatteskalorna

Alla skalor läses på samma sätt.

Ett arv under 20.000 euro eller en gåva under 5.000 euro är skattefri.

Däremot avdras inte den skattefria delen när arvet eller gåvan överskrider dessa summor, utan den skattefria andelen är inräknad i skattesatserna.
Om vi som exempel har ett arv som är värt 80.000 euro väljer man den kategori där skatten är närmast under, alltså 60.000-200.000 euro. Det betyder att vid 60.000 euro betalar man en grundskatt om 3.500 euro.

Därefter drar man bort grundkategorins startsumma från arvet, alltså 80.000 euro minskat med 60.000 euro. Den kvarvarande summan, 20.000 euro, betalar man den gällande kategorins procentskatt, i detta fall alltså 13 % eller 2.600 euro.

Därefter plussar man ihop grundskatten, 3.500 euro, med procentskatten, 2.600 euro och får total skatt om 6.100 som alltså betalas för ett arv på netto 80.000 euro (efter ev. avdrag).

Närmare om arvsskatten kan läsas på skattebyråns nätsidor och anvisningarna där.

 

Skatteklasserna – vem hör till klass 1 och 2?

Lagtexten är för en gångs skull ganska klar:

De som får en andel i ett dödsbo hänförs till två skatteklasser som följer:

I. arvlåtarens make eller maka, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led, makes eller makas arvinge i rakt nedstigande led samt arvlåtarens trolovade eller sambo enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) upp till det belopp som sambon eller den trolovade har fått i bidrag enligt 8 kap. 2 § i ärvdabalken, samt

II. annan släkting eller utomstående.

Gåvoskatten indelas i samma klasser som för arv.