Testamenten – gratis info

Allt om testamenten gratis

I detta paket får du:

  1. Två föreläsningar om testamente, vilka sorters testamenten som finns och vilka villkor som vanligen används (totalt över 50 minuter föreläsningar)
  2. En förelösning om intressebevakningsfullmakt
  3. Testamentestexter som du kan ladda ned
  4. Skatteskalorna för arv att ladda ned
  5. BONUS En föreläsning om vård- och begravningstestamente
  6. Exempel på både vårdtestamente  och anvisningar inför begravningen samt om organdonationer

Texten och informationen baserar sig på situationen den 1.1.2018 och uppdateras inte.

Copyright Berndt Holmström

 

Den första videon ger allmän information om föreläsningarna, anpassat för de paket som tidigare kunnat köpas.

Efter lektionerna finns ett avsnitt där man kan ladda ned exempel på olika typer av testamente. Ytterligare finns skatteskalorna för arv för nedladdning.

 

BONUS

Ytterligare ingår nedan en föreläsning om vårdtestamente samt om hur man kan ge anvisningar om sin begravning. I anslutning till detta finns exempeltexter både på vårdtestamente och på begravningsanvisningar.

Jag hoppas du har nytta av informationen!

 

vänligen,

Berndt Holmström

din nätjurist

 

Du får videon i helskärmsläge genom att klicka på det som ser ut som en liten ros nere i videons högra hörn.

Om ljudet hörs svagt kan du justera din dators utgående ljud högre och/eller videons ljudnivå.

 

 

Lektion 1 och 2

Intressebevakningsfullmakt:

 

VÅRDTESTAMENTE:

Begravningsanvisningar  och organtestamente:

Text-exempel

Här finns ett exempel på en ensamstående, barnlös persons testamente, till förmån för en förening.

Det här exemplet är typiskt för gifta par med barn och ett uteslutande förordnande för äkta hälfter. Dessutom ingår en klausul om valbar nyttjanderätt. (ny rättspraxis)

Exempel på intressebevakningstestamente med olika grad av version ett vårdanvisningar och  version två 

Här är skatteskalorna för arv, grupp ett:

.

Arvsskatten, grupp två:

Vårdtestamentestext

här efter modell av Insitutet för hälsa och välfärd. Två modeller där vårdtestamentet är integrerat med intressebevakningsfullmakten finns här och här.

 

Detta är institutets anvisningar för uppgörande av vårdtestamentet:

Till vårdtestamentsblanketten skall fogas testamentsgivarens namn och födelsetid. De texter som särskilts med ett lodrätt streck kan endera lämnas eller överstreckas. —

Det viktiga är att var och en funderar på saken för egen del och avgör saken uttryckligen i enlighet med sin egen vilja. Om Ni har en läkare som sköter Er/en husläkare är det bra att berätta om saken och eventuellt deponera en kopia hos honom/henne. Det är skäl att deponera ett vårdtestamente  exemplar med sig. Det är skäl att välja vittnena mycket noggrant.

Det är till förmån om man med dem diskuterar sina önskemål och sitt förhållande till livet, döden och förlängning av livet. Förhoppningsvis behöver man inte besvära vittnena senare än i det fall att det uppstår tvekan om att vårdtestamentet inte vore uppgjort av Er eller det inte skulle representera Er verkliga vilja.

(Detta hänför sig till modellen från intitutet ovan)

 

Anvisningar inför begravningen

Vad man skall tänka på inför sin begravning samt exempel på hur man kan skriva anvisningar om begravningen för sina släktingar på denna länk. 

Genom en begravningsbyrå kan man få ett ifyllbart häfte med motsvarande uppgifter (på finska).

 

Organdonation

Enklast gör man detta genom att använda ett donationskort såsom det som visades i föreläsningen, se modell här.

Mera finns att läsa på nätet (på finska) på denna sida.

 

Modell-texterna ovan baserar sig på verkliga fall, men namn, orter, signum och annat är givetvis ändrade.