Registerbeskrivning / Min Bokhandel

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning enligt enligt 10§ personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig

Two & Two öb

Centralgatan 86-88

10300 Karis

Telefon 0440 471 235

Registrets namn
Kundregister för webbutiken Min bokhandel.fi.

Syfte med behandlingen av personuppgifterna (registrets användningsändamål)
Registret används endast för att underhålla kundrelationen mellan Valmiskauppa och kunden. För beställning krävs inte registrering i kundregistret.

Registrets datainnehåll
Kunduppgifter: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, postanstalt, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, beställningshistorik och information om hur beställningen framskrider.
I registret sparas kundens medgivande till direktreklam.

Regelmässiga informationskällor
Kontaktuppgifterna sparas i samband med att kunden registrerar sig. Övrig information sparas då kunden gör inköp i webbutiken.

Regelmässiga överlåtelser och överföringar av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska området. Inga uppgifter ur registret lämnas ut till tredje part.

Principer för skyddet av registret
Registerhållarens datasysytem och dokument skyddas med tekniska skyddsmekanismer. Endast sådan personal som behöver uppgifter från registret för sina arbetsuppgifter har tillgång till registret. De använder personliga användarnamn och lösenord.